Arş.Gör.
Mehmet Murat ŞAHİN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü